Welkom op de website van Plastisch Chirurg Dokter Luc Bosmans.

 plastisch chirurg luc bomans

dr. Luc Bosmans, Plastisch en Esthetisch Chirurg

 

OMWILLE VAN WERKEN TER HOOGTE VAN DE AFRIT HASSELT ZUID - IKEA IS ER MOGELIJK SPRAKE VAN FILEVORMING. MOGELIJKS TIJDVERLIES TER HOOGTE VAN AFRIT 28. 

Deze website zal U door algemene informatie in zekere zin vertrouwd maken met plastische en esthetische chirurgie.

Voor elkeen die een dergelijke ingreep overweegt, blijft een intake consultatie of eerste raadpleging, noodzakelijk.

De praktijk ‘steenberg’ is een private raadpleging met 10 jaar ervaring in plastische en esthetische chirurgie.

Onze praktijk heeft bijzondere interesse in esthetische gelaatschirurgie en esthetische borst- en buikcontourheelkunde ( liposculptuur ).

Reconstructieve ingrepen, littekencorrecties, verwijderen van huidletsels gebeuren na verwijzingen via huisartsen of andere specialismen, of in hospitaalverband.

De huidige praktijk ‘steenberg’ is een volledige begeleiding in het peri-operatief gebeuren van patiënten die plastische en esthetische ingrepen laten uitvoeren :

  • Verschillende ingrepen gebeuren ter plaatse.
  • Grote ingrepen kunnen ofwel gebeuren in het Sint Franciskusziekenhuis te Heusden ( SFZ ) ofwel in Global Care Clinic te Heusden Zolder (Bolderberg)

Deze operaties worden in dagklinisch- of in hospitalisatieverband uitgevoerd.

Na ontslag gebeuren de verdere postoperatieve zorgen op ‘Steenberg 70,  3500 Hasselt’.

Onze doelstelling is een esthetische verbetering van een gevraagde correctie, steeds in verhouding met het gehele lichaam, op een menselijke wijze aangewend, met realistische technieken en buiten het wonderbaarlijke of exentrieke.

Bij deze patiëntenbegeleiding word ik bijgestaan door een private verpleegkundige (Mevr. Isabella Poelmans) voor oa : patiëntenzorg en telefooncontacten.

Alle raadplegingsafspraken, emailcommunicatie en briefwisselingen worden door mijn secretariaat georganiseerd (Mevr. Simons Rachel).